Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Glostrup Kommunes Aktivitetscenter

Sydvestvej 10-12, 2600 Glostrup

Tlf. 4328 7019

 

Normale åbningstider i sæsonen (1. september - 31. maj)

Mandag - torsdag 08.30 - 16.00

Fredag 08.30 - 15.00

 

Åbningstider under Corona Pandemien - se venligst under fanen "Corona info".

 

Åbningstider i sommerperioden (1. juni - 31. august)

mandag - fredag 08.30 - 13.00

 

Persondatabehandling

I forbindelse med din funktion som frivillig og/eller bruger i Glostrup Kommunes Aktivitetscenter, der organisatorisk ligger under Center for Kultur IT- og Udvikling behandler vi følgende personoplysninger om dig: Fornavn, efternavn, telefonnummer og i nogle tilfælde e-mailadresse.

At vi behandler oplysningerne, betyder bl.a. at vi kan modtage, registrere, opbe-vare, kopiere, journalisere, udskrive, videresende og arkivere oplysningerne. Vi kan ikke på forhånd sige præcis, hvordan vi vil behandle dine oplysninger, men typisk vil behandlingen bestå i at indhente, modtage og journalisere oplysningerne.

Hvis du efterfølgende f.eks. klager over vores journalisering af oplysninger, beder om yderligere sagsbehandling eller søger om aktindsigt i en konkret sag osv., vil disse oplysninger også blive journaliseret og registreret på sagen. I forhold til disse evt. efterfølgende forhold vil du også have samme rettigheder, og vi vil have samme pligter som beskrevet nedenfor.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne give dig svar på dine spørgsmål samt registrere dig på vores hold og til vores arrangementer. Vi behandler personoplysningerne med hjemmel i den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder inden for det lovområde, som din sag og din henvendelse handler om, og persondatareglerne.

Dine personoplysninger som udgangspunkt ikke blive videregivet til uvedkom-mende. Personoplysningerne vil dog blive videregivet, i det omfang det er nødvendigt at videregive dem, enten på grund af et lovkrav, eller hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen. 

Hvor længe gemmer vi dine persondata?

Når vi ligger inde med personoplysninger om dig, vil de blive slettet og arkiveret i overensstemmelse med arkivlovens regler. Vi opdaterer vores telefonlister 1 gang om året. 

Vi er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?
Glostrup Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du har sendt til os og som vi evt. på anden måde modtager. Vores kontaktoplysninger er Glostrup Kommunes Aktivitetscenter, Sydvestvej 10-12, 2600 Glostrup, telefon 4328 7019, mail: lone.grannon@glostrup.dk. 

Dine rettigheder
Du har ret til under helt særlige omstændigheder at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt), og du har ret til at se og få udleveret de personoplysnin-ger, som vi behandler om dig (indsigtsret). Du har også ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet (berigtigelse).

Vi har en databeskyttelsesrådgiver – hvordan kontakter du ham?
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du altid spørge os. Du er også altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelses-rådgiver Andreas Elemér Szöcs Drægert på mobilnr. 23 99 05 19 og mail Dpo-d@hvidovre.dk 

Du kan klage
Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger, eller hvis du har mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde ikke har håndteret dine eller andre personers oplysninger korrekt, kan du klage til Datatilsynet på telefon 33 19 32 00, på mail dt@datatilsynet.dk eller hvis du ønsker at sende med sikker post via digital post på www.borger.dk. Vi anbefaler altid at sende med sikker post.

Hvis du vil vide mere
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder hér https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf.